ستاره چشمک زدنتو دوس دارم


گفتن شبه بارش شهابسنگيه.اما همش ده تا شهاب هم نديديم.اما حداقل يه رد ستاره زديم که....
به سلامتي تماي عکاسا و انجمن عکس شهرستان لامرد.الل خصوص رئيس خوبمون آقاي علي حسنزاده.
Title ستاره چشمک زدنتو دوس دارم
Hit 3961
Photographer عدنان باقريعدنان باقري
Location لامرد.مهر
Camera Nikon D5100
Lens 18-55@18
Lens Aperture 3.5
Telescope -
Exposure 30s---108 shot
Filter -
ISO 1000
Photography Techniques time laps
Accessories سه پايه


2 comments have been posted.

تشکر آقای رحیمی.
زیباست و لذت بردم پیروز باشید
Top