ماه گرفتگی


از بام منزل در اصفهان و روی سه پایه عکاسی معمولی
Title ماه گرفتگی
Hit 2131
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location اصفهان
Camera Nikon D3300
Lens 55-300
Lens Aperture 5.6
Telescope بدون تلسکوپ
F 300
Exposure 1/200
Filter ندارد
ISO 400
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 1397/05/06
keyword
گرفتگی


No comments have been posted.

Top