روزوشب


Title روزوشب
Hit 3933
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location talaghan
Camera canon 60D
Lens 16.35
Lens Aperture 2.8
Exposure 15s
ISO 100
Photography Techniques panorama
Accessories سه پایه
keyword
روزوشب


2 comments have been posted.

ممنون از شماجناب رحیمی
آقای خوند عزیز پانورامای بسیار زیبایی است. رنگهای افق را خوب ثبت کرده اید.
Top