ماه و ناهید


Title ماه و ناهید
Hit 3693
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location اصفهان
Camera Nikon D3300
Lens 55-300
Lens Aperture 5.6
Telescope بدون تلسکوپ
F 300
Exposure 2 sec
Filter no filter
ISO 800
Photography Techniques تکفریم
Accessories Nikon ViewNX Software
Date of photography 1394/06/19


2 comments have been posted.

تشکر از لطف و توجه شما.
خوب و زیباست موفق باشید
Top