کهکشان


Title کهکشان
Hit 1326
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location سیرجان
Camera canoon 550D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 1600


2 comments have been posted.

ممنون پلاگین تو فتوشاپ
عکس زیبایی است. فقط کمی رنگ آبی آن زیاد شده. از فیلتر استفاده کرده اید یا در فتوشاپ ستاره ها را ادیت کرده اید. زیبایی تصویر با ستاره گان پره دار زیبا تر شد.
Top