طلوع ماه


Title طلوع ماه
Hit 3703
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location روستای ریک
Camera Nikon D810
Lens Tamron 70-200mm F2.8 @200mm
Lens Aperture 4
F 200mm
ISO 1600


2 comments have been posted.

درود بر شما. خوشبختانه مونتاژ نیست.منتها این عکس از 25 فریم با ایزوی 1600 جهت جلوگیری از حرکت ماه تهیه شده.چون شرایط نوری ضعیف بود با استک 25 فریم نویز کاهش و دیتیل افزایش پیدا کرده.همچنین با توجه به اینکه ماه بسیار نزدیک افق بود نور مناسبی تقریبا برابر با نور محیط داشته و این موضوع کمک بزرگی به عکس کرده.
عکس خوبی است. سوالی که برای من پیش آمده این است که این تصویر مونتاژ است یا تصویر را واقعی گرفته اید. در صورتی که چنین تصاویری را از روی هم قرار دادن دو تصویر میسازید در توضیحات میتوانید به آن اشاره فرمایید. با سپاس
Top