سحابی سیاره نمایMz3: سحابی مورچهامتیاز تصویر: R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESANASA

چرا این مورچه یک کُره بزرگ نیست؟ سحابی سیاره‌نمای Mz3  به جا مانده از یک ستاره شبیه به خورشید ماست که قطعا کروی بوده است.  پس چرا گازی که از آن خارج شده و سحابی به شکل مورچه به وجود آورده است کاملا کروی نسیت؟ سرنخ‌ها ممکن است در سرعت بالای 1000 کیلوتر بر ثانیه گاز خروجی، طول بلند ساختار در حد چند سال نوری، و خاصیت مغناطیسی ستاره‌ای که در مرکز سحابی است، نهفته باشد. یک پاسخ احتمالی دیگر این است که سحابی Mz3  یک ستاره دومِ کم‌نورتری هم دارد که در نزدیکی ستاره درخشان می‌چرخد. یک فرضیه رقابتی هم معتقد است که چرخش و میدان مغناطیسی خود ستاره مرکزی، گاز را هدایت می‌کند. چون ستاره مرکزی این سحابی خیلی شبیه به خورشید ما است، منجمان امیدوارند درک بیشتر از تاریخ این مورچه فضایی غول پیکر، دید بهتری برای آینده خورشید و زمین‌مان فراهم کند.

 


Top