کمان راه شیری در کویر پر از آب


اینجا کویر نمکی بردسکن هست که امسال پر از آب شده و وقتی توی این فضا راه میریم ستاره ها رو روی زمین هم میبینیم
Title کمان راه شیری در کویر پر از آب
Hit 2388
Photographer حسین نصریحسین نصری
Location بردسکن
Camera کنون ۶۰۰ دی
Lens ۱۸-۵۵
Lens Aperture ۱۸
F ۳.۵
Exposure ۲۰
ISO ۳۲۰۰
Photography Techniques پانوراما ترکیب ۸ عکس
Date of photography ۱۳۹۸/۲/۱۳


No comments have been posted.

Top