1 comments have been posted.

با سلام رویت و عکاسی از چنین هلالی لازمه اش علاوه بر ابزار مناسب داشتن روحیه ای پرتلاش و انگیزه و دقت کافی می باشد آفرین بر شما
Top