رصد آخرین هلال صبحگاهی ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰


Title رصد آخرین هلال صبحگاهی ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰
Hit 3242
Location زفره
Camera 6d mod
Telescope 120ed
ISO 200


1 comments have been posted.

با سلام رویت و عکاسی از چنین هلالی لازمه اش علاوه بر ابزار مناسب داشتن روحیه ای پرتلاش و انگیزه و دقت کافی می باشد آفرین بر شما
Top