RoTATE!


تصویر حاصل 220 نوردهی 30 ثانیه ای می باشد. پیش زمینه جداگانه تصویر برداری شده است.

روستای مومج از توابع شهرستان دماوند و درجاده تهران به فیروزکوه قرار گرفته است. این روستای کوهستانی محصور در رشته کوه البرز و در دامنه خط الراس دوبرابر قرار گرفته است. آسمان جنوبی و شرقی این روستا به دلیل قرارگیری جاده تهران فیروزکوه، دچار اندکی آلودگی نوری شده است اما قسمت شمالی و غربی آن دارای آسمان بکری می باشد. در اکثر اوقات سال نیز دارای seeing مناسبی می باشد.
Title RoTATE!
Hit 3226
Photographer رضا حکیمیرضا حکیمی
Location دماوند - روستای مومج
Camera Nikon D5500
Lens Nikkor 18-55@18
Lens Aperture 4
Exposure 220X30sec
ISO 1000
Photography Techniques Startrails
Date of photography 15 تیرماه 1395


3 comments have been posted.

ممنونم از دوستان خوبم آقایان ناصری و مروج الاحکامی.
عالی تصویر زیبایی ثبت کردین
تصویر زیبایی شده احسنت.
Top