ارسال عکس به این بخش ویژه به منزله تمایل به شرکت در مسابقه عکاسی خسوف 5 مرداد ماه است.

ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :781 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :596 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :603 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :920 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :603 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :591 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :600 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :1776 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :754 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :743 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :640 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :886 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :817 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :747 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :570 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :523 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :626 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :516 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :746 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :811 مرتبه
Top