ماه گرفتگی (خسوف)


این عکس در تاریخ ۵ مرداد ۹۷ توسط من گرفته شده است. عکسی را که مشاهده می کنید با دوربین گوپرو هیرو ۵ بلک گرفته شده. این عکس شامل ۹۲ عکس با نور دهی هر عکس ۲ ثانیه و فاصله هرعکس ۴ دقیقه می باشد. و اما کلیپی را که مشاهده می کنید. در این کلیپ تمامی فازهای ماه در ماه ذی القعده ۱۴۳۹ را به همراه ماه ۱۴ که ماه گرفتگی در آن رخ داد را مشاهده می کنید

مشخصات کلیپ
Canon 50D
500 NIKKOR
GSO 8 INCH & EQ6 MOUNT
1/30 TO 1/640
تمامی شب های ماه ذی القعده به همراه شب چهاردهم
اصفهان مرکز آموزش نجوم ادیب و روستای هونجان
Title ماه گرفتگی (خسوف)
Hit 4790
Photographer Ali AbbasiAli Abbasi
Location اصفهان، روستای هونجان
Camera گوپرو هیرو ۵ بلک
F ۲.۸
Exposure نو و دو عکس هر عکس دو ثانیه
ISO ۸۰۰
Date of photography پنج مرداد ۹۷


No comments have been posted.

Top