جبار در حرکت


تصویری از حرکت جبار در آسمان با ۱۷۹ شات

Title جبار در حرکت
Hit 4069
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location روستای سنه کوه
Camera Canon EOS 500D
Lens Canon 18 - 55 IS
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 ثانیه
Filter UV
ISO 800
Photography Techniques 179shoot
Date of photography 2012/09/20


No comments have been posted.

Top