ماه کامل

مشاهده

مجید الهی
مشاهده :184 مرتبه

ماه

مشاهده

مجید الهی
مشاهده :209 مرتبه

مقارنه مشتری و زحل

مشاهده

مجید الهی
مشاهده :311 مرتبه

مقارنه مشتری و زحل

مشاهده

Hassan Khorashadi
مشاهده :210 مرتبه

مقارنه مشتری و زحل

مشاهده

Hassan Khorashadi
مشاهده :320 مرتبه

Partial solar eclipse from the lowest point of Iran

مشاهده

Hamed Ghaderi
مشاهده :402 مرتبه

خورشید گرفتگی جزیی

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :423 مرتبه

عکس نجومی

مشاهده

سید امیر عاشق
مشاهده :465 مرتبه

خورشید

مشاهده

محمد رنجبران
مشاهده :469 مرتبه

ماه کامل از پشت برگ های هلو

مشاهده

محمد زحلی
مشاهده :561 مرتبه

نیمی روشن نیمی تاریک

مشاهده

Ali Aeinjamshid
مشاهده :641 مرتبه

مراحل خورشید گرفتگی 5 دی

مشاهده

محمد حسین سنائی پور
مشاهده :475 مرتبه

ابرماه بهار 1399

مشاهده

محمد رنجبران
مشاهده :460 مرتبه

هلال باریک ماه

مشاهده

علی ابراهیمی سراجی
مشاهده :589 مرتبه

Partial Lunar Eclipse ماه گرفتگی‌جزئی

مشاهده

علی ابراهیمی سراجی
مشاهده :467 مرتبه

شاخ بوفالو Bufalo Horn

مشاهده

علی ابراهیمی سراجی
مشاهده :511 مرتبه

خال خورشید

مشاهده

محمد حسین سنائی پور
مشاهده :460 مرتبه

عکس نجومی

مشاهده

سید امیر عاشق
مشاهده :438 مرتبه

عکس نجومی

مشاهده

سید امیر عاشق
مشاهده :461 مرتبه

Annular solar eclipse 26 Dec. 2019.

مشاهده

سعید پیرانی
مشاهده :363 مرتبه
Top