پلیکان

 

پلیکانی دیگر برمی‌خیزد؟!

میلیون‌ها سال دیگر، چیزی از سحابی خارق‌العاده پلیکان باقی نمی‌ماند!

سحابی پلیکان و آمریکای شمالی در پالت هابل


سحابی پلیکان و آمریکای شمالی


Pelican Nebula and Dark Clouds Inside

توزیع بسیار زیبای گاز و غبار

Pelican Nebula

HaRGB technique.

North America and Pelican Nebulae

سحابی آمریکای شمالی و پلیکان

سحابی ویل. Veil Nebula

Supernova Remanent NGC 6960 veil nebula باقی مانده ابرنواختر، سحابی ویل

سحابی پلیکان .pelican nebula ic 5070


سحابی آمریکای شمالی و پلیکان


تصاویر تحسین‌برانگیز ستاره‌شناسی در رقابت «عکاس نجومی» 2013

تصویری از سیاره ناهید در حال عبور از برابر خورشید بر فراز دریای سیاه در رومانی و ابرهای کیهانی گازی سرخ رنگ که شکل‌گیری ستارگان در کهکشانهای دور را نمایش داده‌اند، از جمله تصاویر جالبی هستند که برای رقابت عکاس نجومی سال 2013 ارسال شده‌اند.

Top