مهتاب

 

میدان شاه عباس صفوی

میدان شاه عباس صفوی در یک شب مهتابی

یلدا زیر آسمان شب

جبار نشانگر فصل سرماست. چه زیبا که یلدایمان را در زیر نور مهتاب و آسمان تاریک در بلند ترین شب سال جشن بگیریم.

در مسیر راه ابریشم

همه چیز فراهم شد، شب، آسمان پر ستاره، مهتاب و در میانه ی راه ناشناخته، سکوت بیابان گسترده شده بود. تنها صدای شاتر هر بیست ثانیه در حیاط کاروانسرا می پیچید و با صدای باد در می آمیخت.

مهتاب به نور دامن شب بشکافت

راه شیری و راه ماه و مریخ

مهتاب سرخ


timelapse, blood moon and milkyway

ویدیویی که ملاحظه میکنید از 420 تا عکس تشکیل شده که در عرض پنج ساعت و نیم گرفته شدن و با سرعت 1400 برابر واقعیت نمایش داده میشن.

ماه و مهتاب


کویر و شب


زمستان سرد

یک شب مهتابی و برفی زمستانی تقدیم نگاه دوستان .

یه شبِ مهتاب !


Top