jupiter


ارتفاعات مرزی استان زنجان و گیلان

آلودگی نورری از سمت استان زنجان ، شهرستان طارم و به خصوص روستای آببر واقع در این شهرستان است.
برای رسیدن به این محل کیلومتر ها کوهپیمایی کردیم . وزش باد شدید هنگام ثبت این تصویر باعث کمی لرزش و کشیدگی ستارگان شد که در تدوین عکس در فتوشاپ این اشکال با به مقدار قابل توجهی حل شد.
*زمین با نور LED نور پردازی شده.
Title jupiter
Hit 1512
Location ارتفاعات ،مرز بین استان زنجان و استان گیلان
Camera canon 5DIV
Lens f1.8,50mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 15.0s
Filter no filter
ISO 2000
Photography Techniques single exposure
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 5/6/2019


No comments have been posted.

Top