شب های آرام


Title شب های آرام
Hit 3561
Location کویر صبری سبزوار
Camera Canan 1D Mark III
Lens Sigma 18-50
F 2.8
Exposure "30
ISO 1600
Photography Techniques عکاسی از ستارگان
Accessories پایه
Date of photography 1392/06/09
keyword
ارام


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی نورپردازی با نور 800 واتی انجام شده.
زیباست نورپردازی چطور انجام شده ؟ ماه یا نور چراغ یا آتش ؟
Top