مقارنه نزدیک زحل و عطارد


سلام
 روز سه شنبه لحظاتی قبل از طلوع خورشید با نگاه به افق جنوب شرقی شاهد دو جسم نسبتا نورانی به ظاهردر کنار هم بودیم
این دو جرم اسمانی بجز دو سیاره زیبا  زحل (عروس منظومه شمسی)و عطارد (سیاره گریز پای منظومه شمسی) نبودند
پس از عبور ظاهری این دو جرم زیبا از کنار هم در روزهای آینده عطارد کم کم از دید ناظر زمینی به دلیل قرار گرفتن در پشت خورشید قابل روئیت  نخواهد شد تا دوباره شاهد حضورش در اسمان شامگاهی باشیم
و برعکس موقعیت رصدی زحل که چندی پیش در اسمان شامگاهی بود اکنون کم کم با اوج گرفتن از افق حضور پر رنگ تری در آسمان صبحگاهی خواهد داشت
جدائی ظاهری این دو سیاره در این مقارنه زیبا فقط 19 دقیقه قوس بود لذا توان رصد هر دو جرم در میدان دیدی با بزگنمائی بالا فراهم بود 
این تصویر در شرایط غبار صبحگاهی تهیه شده و تصاویرداخل کادر با  5 برابر بزگ نمایی دیجیتالی از همین عکس استفاده شده است.  
Title مقارنه نزدیک زحل و عطارد
Hit 3530
Location نیشابور
Camera Canon 60D unmodified
Telescope mak180mm
F 2700
Photography Techniques فیلم برداری
Date of photography 1392/09/05


No comments have been posted.

Top