رگبار

 

moon


آخرین ویرایش M1


M1 Crab Nebula

خرچنگ آسمان

رگبار ماه


دره ی ستاره ها

دره ستاره ها با قدمت حدود 2 میلیون سال،كه بر اثر فرسایش خاك، سنگ و ماسه ناشى از باد و باران و رگبارها به وجود آمده است، شاهكار كم نظیر طبیعت در جزیره زیباى قشم است.

Top