رگبار ماه


هنگام عبور ابراز جلوی ماه وبه علت نزدیک بودن ماه به خط افق ماه کمی  رنگی ثبت شد . لازم به ذکر است  این عکس تک شات می باشد که با تکنیک باز وبسته کردن در پوش لنز در فواصل زمانی معین به این شکل ثبت شد .

Title رگبار ماه
Hit 3532
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائم شهر
Camera کانن 1100
Lens 250-55
Lens Aperture 5
Exposure 12 دقیقه
ISO 400
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه و ریموت
Date of photography 23/5/1392
keyword


No comments have been posted.

Top