پرتره ای از گراوان


چشمه آب معدنی کانی گراوان در روستای کانی گویز در نزدیکی شهر ربط از توابع شهر سردشت قرار دارد. این نمایی از این چشمه است که به مرور زمان به این شکل درآمده است.
Title پرتره ای از گراوان
Hit 2619
Photographer انور قادریانور قادری
Location آذربایجان غربی سردشت
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 20 s
ISO 3200


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی. بله بالای این نماست. چشمه عکس قبلیه که گذاشتم.
زیباست . چشمه بالای این نمای سنگی است ؟ و احتمالا از نوع آبهای معندی آتشفشانی ؟ شبیه به یک غول در کارتنها میمونه :)
Top