خانه

 

آپولو14 در راه بازگشت به خانه


بارش شهابی جوزایی بر فراز رصدخانه "زینگ لونگ"


رصدخانه آرایه بسیار بزرگ در غروب ماه


رودخانه ای تاریک تا "قلب العقرب"


مشتری در نور مادون قرمز از رصدخانه جمینی


آسمان از ما چشم بر نمی دارد

حوالی ظهر بود، بعد از چند روز هوا آفتابی شده بود. وقت خوبی بود برای عکاسی و قدم زدن. اینجا اطراف روستای لاسم است. ما چندین روز اینجا چادر زده بودیم و این رودخانه کم کم شده بود حیاط خانه ی ما که خورشید هم با همکاری ابرها حال خوب ما را تکمیل کرد.

همنشینی ماه و ناهید


خانه ای با دودهای ابری


مهمان ناخوانده

در تاریخ ۴ مهر ۹۸، در سفری با سازمان جغرافیایی به مکانی رفتیم که از قبل اعلام نشده بود و تبدیل هیجان انگیز ترین سفری شد که تا به حال رفته ام.

آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.

Top