بناها

 

رقابت «عکاسی آسمان شب» در کنار میراث ملی ایران آغاز شد

در صدمین سالگرد تأسیس «اتحادیه بین‌المللی نجوم» (IAU) گروه ترویج علمِ «ساروس»، رقابت عکاسی آسمان شب با محوریت میراث ملی ایران را کلید زد.

خسوف همراه با بناها

عکاسی مقابل بنا بدون پایه و در ساعت 01:26:32

خسوف همراه با بناها

عکاسی بدون پایه

خسوف همراه با بناها

عکاسی بدون پایه انجام گرفته در ساعت 1:21:32

مسابقه عکاسی و تایم لپس از ماه گرفتگی 5 مرداد ماه 1397

مسابقه عکاسی و تایم لپس از طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

Total Lunar Eclipse

Total Lunar Eclipse

بقعه شیخ قاضی حسن

سپاس از دوست همیشه همراه مسلم پورشمسی و عکاس خوب شهرستان خنج جناب مجید احمدی گرامی.

معبد مهر


اصفهان نصف جهان


در گذر زمان


Top