گرد آسمان


چرخش ستارگان منطقه شمالی آسمان
یک شب تابستانی و باغهای سیب روستای هونجان . یکی از مناطق زیبا و بکر با ارتفاع مناسب از سطح دریا با حداقل باد در شبهایی که در آنجا بوده ام و معمولا اسمانی بدون غبار و حداقل آلودگی نوری. منطقه ای با طبیعت زیبا از جنگل های کوچک تا چشمه زار ها و رودخانه همیشه روان و مردمی بسیار خوب و مهمان نواز. 

Title گرد آسمان
Hit 4011
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 5 D
Lens تامرون 10-24
Lens Aperture 3.5
Exposure 3 ساعت
ISO 1000
Date of photography تابستان 1387


No comments have been posted.

Top