باتلاق

 

Glory Night Scape


Night Sky


Milkyway and Gavkhouni

جایی اسرار آمیز.با قدمتی چند میلیون ساله.شبهای تابستان با حضور #ستارگان #کهکشان راه شیری به زیبایی تزیین شده و در شبهای پاییز و زمستان هم با ستارگان درخشان صورت فلکی شکارچی و سگ بزرگ و کوچک خودنمایی میکند.#باتلاق_گاوخونی

Millon's of stars


Amazing sky


Milky Way

Milky way over Gavkhoni Swamp

کمان کهکشان راه شیری

کمان کهکشان راه شیری بر بالای دریاچه نمک باتلاق گاوخونی

آسمان شب ، باتلاق گاوخونی

اینجا یکی از دریاچه های نمک گیری باتلاق گاوخونی ، آخرین مقصد آب زاینده رود است.

دریاچه میقان آینه آسمان

دریاچه میقان که در فصل خشکی کویر میقان نیز خوانده می‌شود، در شمال شرقی شهر اراک، در منطقه فراهان سفلی واقع شده‌است. این دریاچه تنها در فصول بارندگی پرآب می‌باشد و در فصول خشک به صورت باتلاق و نمکزار در می‌آید و از این رو به آن کویر میقان نیز گفته میش

Top