آمریکای

 

منظره آسمان شب آمریکای شمالی


NGC7000

سحابی آمریکای شمالی

دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

تصویر مادون قرمز سحابی آمریکای شمالی

کاری را که سحابی آمریکای شمالی می‌تواند انجام دهد، هیچ‌کدام از مردم آمریکای شمالی نمی‌توانند انجام دهند!

سحابی پلیکان و آمریکای شمالی در پالت هابل


سحابی پلیکان و آمریکای شمالی


North America and Pelican

تصویر بای کالر از محدوده زیبای آمریکای شمالی

نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

North America and Pelican Nebulae

سحابی آمریکای شمالی و پلیکان

سحابی ویل. Veil Nebula

Supernova Remanent NGC 6960 veil nebula باقی مانده ابرنواختر، سحابی ویل

Top