منظره آسمان شب آمریکای شمالی

منظره آسمان شب آمریکای شمالی


در شب 21 ژانویه، نوری که از ماه می تابید، پیش زمینه عکس از جمله این کوه پربرف و مناظر اطراف آن را روشن کرده است. جفت قله های کوهستانی معروف به "شیرها" در شمال ونکوور، بریتیش کلمبیای کانادا قرار دارند. بر فراز این قله های دوقلو، در سمت چپ ستاره آلفای دنب از صورت فلکی دجاجه و سحابی های نشری NGC 7000 و IC 5070 قرار دارند. این سحابی ها که بخشی از یک منطقه ستاره ساز بزرگ هستند در حدود 1500 سال نوری از ما فاصله داشته و با نور مشخص قرمزرنگ هیدروژن اتمی می درخشند. شکل خاص مرزهای خارجی این مناطق نشری درخشان، منشأ نام محبوب آن، یعنی سحابی آمریکای شمالی و سحابی پلیکان بوده است. بخش مربوط به آسمان شب در این عکس، نوردهی طولانی و کاملاً برنامه ریزی شده بوده، ترکیبی از چندین نوردهی متوالی است که با دوربین دیجیتال اصلاح شده و لنز تله فوتو گرفته شده است. نوردهی های مربوط به منظره پیش زمینه با دوربین نصب شده روی سه پایه و با ردیابی آسمان انجام شده است. نتیجه حاصل شده، تصویری با جزئیات زیاد در عین حفظ حالت طبیعی آن ایجاد کرده و طیف وسیعی از نور و رنگ را نمایش می دهد که چشم به تنهایی قادر به تفکیک آنها نیست.North American Nightscape
Composite Image Credit & Copyright: Liron Gertsman

Top