گذر عمر


Title گذر عمر
Hit 4003
Location گرگان
Camera 600D
Lens Aperture 4
Exposure 90


1 comments have been posted.

دو نکته در مورد عکس شما خیلی توی چشمه: اول ادیت تخریبی که بین فضای زمین و آسمون خودشو نشون داده و دوم نور شدیده که روی زمین وجود داره البته فاصله بین شاتها هم مشخصه
Top