درختی تنها


آلودگی نوری سمت چپ حاصل تنها یه پروژکتوره که بی دلیل روشن بود تا مزرعه ی صاحبش روشن بمونه، اونم تمام شب.
آلودگی نوری سمت راست هم مربوط به روستایی در همین نزدیکیاس که اسمش رو نمی دونم.
Title درختی تنها
Hit 3351
Location مزرعه ای نزدیک شهرضا
Camera Canon EOS 550D
Lens Samyang 14mm
Lens Aperture f/2.8
Exposure 30s exposure
ISO 1600
Accessories سه پایه و ریموت کنترل


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی، نرسیده به شهرک صنعتی شهرضا، یه سری درخت هستن حاشیه ی جاده، وسطای این درختا یه جاده ای بود که می رفت به سمت یه روستایی، منم رفتم تا به این تک درخت وسط مزرعه های گندم رسیدم. قبول دارم سیم های برق خوب نیستن توی عکس ولی کاریش نمی شد بکنم، تازه دکل برق رو پشت درخت پنهان کردم.
عکس زیباییه اینجا دقیقا کدام روستا هست ؟ کادر بندی خوبی انجام داده ای اون سیمهای داخل تصویر و نورهای مزاحم به عنوان نمادهای زندگی انسانی امکان دیدن یک تصویر رویایی از طبیعت و شب را از ما گرفته.
Top