جهان نما


Title جهان نما
Hit 3509
Location جهان نما
Camera 600D
Lens 18.55
Lens Aperture 4.5
ISO 100


3 comments have been posted.

ممنون از دوستان خوبم جناب ظفرخواه و رحیمی
درود بر آقای غفاری عزیز... نماهای خاصی رو برای عکاسی شب انتخاب میکنید :)
نمای زیبایست
Top