غروب زحل یا خورشید؟


غروب خورشید در افق دریای خزر که با ابری باریک در میانه مانند زحل پدیدار شد .
Title غروب زحل یا خورشید؟
Hit 4387
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location ساحل شهر جویبار
Camera کانن1100
Lens 55
Lens Aperture 10
ISO 800
Date of photography خرداد 92


1 comments have been posted.

شاید اگر روی مشتری بودیم غروب زحل اینگونه دیده میشد . تعبیر جالبیه
Top