قلب راه شیری


Title قلب راه شیری
Hit 3656
Location بیدخون، کرمان
Camera (Canon 40D(self-mod
Lens Canon 50 f1.8
Lens Aperture 5
Exposure 3x5min
ISO 800
Photography Techniques موزاییکی
Accessories neq6


2 comments have been posted.

سپاسگذارم اقای قادری
بسیار عالی. واقعا کار با ارزشی انجام دادید
Top