راه شیری


Title راه شیری
Hit 3737
Camera 450D
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما


2 comments have been posted.

سلام. اجرای تکنیک بخوبی صورت گرفته. ولی نویز تصویر خیلی زیاد شده. با اف 2.8 و ایزوی 1600 اینهمه نویز غیرطبیعیه.
نوار راه شیری خوب ثبت شده اما بخشی از آلودگی نوری ، بیش از حد پر نور شده و چشم رو آزار می ده . راهی برای رفع این مشکل وجود ندارد ؟ شاید با گرفتن یک فریم جداگانه از ناحیه ی OVER شده ی آلودگی نوری با نوردهی یا ایزوی کمتر و با استفاده از Masking در فتوشاپ بتوان آن را برطرف نمود .
Top