آخرین کسوف هزاره دوم میلادی


آخرین کسوف هزاره دوم میلادی
Title آخرین کسوف هزاره دوم میلادی
Hit 3887
Location اصفهان
Camera پراکتیکا
Lens 500 آینه ای
Exposure 250
Filter فیلتر جوشکاری
ISO 100
Accessories سه پایه - دکلانشور
Date of photography 20 مرداد 1378


1 comments have been posted.

آقای جوانشیر آزاد عزیز عکسهای خوبی گرفته اید. آن سال بنده با دوستانم در دهکده چادگان بودیم و خاطرات خوبی از آن زمان به یادگار برایمان باقی مانده است. به نظر میرسد جنابعالی در شهر اصفهان بوده اید. موفق و پیروز باشید
Top