آتش بازی زیر کهکشان خودمان


Title آتش بازی زیر کهکشان خودمان
Hit 2388
Location دشتک سی سخت
Camera Nikon D5300
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 20
ISO 3200


3 comments have been posted.

تشکر جناب رحیمی...
تشکر....لطف دارید
عکس بسیار زیباییه ممنون از ارسال عکس موفق باشید
Top