اردک وحشی


خوشه باز اردک وحشی (مسیه11) با قدر ظاهری 7 در صورت فلکی سپر واقع شده و در فاصله 6000 سال نوری از زمین قرار دارد
Title اردک وحشی
Hit 3998
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location طرقبه - مشهد
Camera D650
Telescope 120 آپو
Exposure s60
ISO 1600
Accessories پایه EQ5 و موتور ردیاب
Date of photography 6-5-93


2 comments have been posted.

جناب آقای رحیمی از راهنمایی شما سپاسگذارم
عکس خوبی است. کمی خطای قطبی یا حرکت موتور در تصویر دیده میشود. همچنین به نظر میرسه کمی فوکوس هم تنظیم نبوده. در عکاسی از خوشه های ستاره ای به جای نوردهی های طولانی از چند نوردهی کوتاه استفاده کنید. تفکیک ستاره ها بهتر میشود و خطای موتور و قطبی نیز مشهود نیست. موفق باشید
Top