بارش شهابی گاوران


عکس تک شات از بارش شهابی صورت فلکی گاوران و حضور چند شهاب در عکس
Title بارش شهابی گاوران
Hit 1443
Location فریدونشهر
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 3200
Date of photography مرداد 98


No comments have been posted.

Top