ساحل نقره ای


ثبت استوای سماوی و عبور ستاره ها از ساحل نقره ای که از حدود 200 عکس تشکیل شده
Title ساحل نقره ای
Hit 1662
Location جزیره هرمز
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 3200
Photography Techniques استار تریل
Date of photography دی ماه 98


No comments have been posted.

Top