آسمان شب


آسمان شب
Title آسمان شب
Hit 4036
Location کوهپایه ، کرمان
Camera Canon 40D
Lens 17-85
Lens Aperture 4
F 17mm
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200
Photography Techniques پانوراما
Date of photography شهریور 89
keyword
آسمان


1 comments have been posted.

احسان عزیز یک عکس زیبای دیگر از شما. نشانه گذاری صور فلکی در این عکسها کار خوبیست. کادر بندی جالبیه انگار درختان به ترتیب به صف شده نظاره گر آسمانند. پیروز باشی
Top