متشکل از 6 موزاییک و هر موزاییک ترکیب 300 فریم
Title
Hit 3275
Location شهر کرمان
Camera canon 40D
Lens Aperture 10
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 2000
Accessories 2x barlow


2 comments have been posted.

عکس دقیق و زیبایی از ماه گرفته اید
Top