اعلام برندگان جشنواره عکس نگاره های آسمان شب


نخستین جشنواره فیلم و عکس وبگاه نگاره های آسمان شب از مهر ماه 1391  تا اردیبهشت ماه 1392 برای اعضا گرامی این وبگاه برگزار شد. در این جشنواره اعضا این وبگاه در طول شش ماه اقدام به ارسال عکس به سایت نموده و در مباحث مربوط شرکت کرده اند. بنا بود به مناسبت روز نجوم اسامی برندگان این مسابقه اعلام شود که به دلیل حجم زیاد عکسها و نفرات شرکت کننده و داوری تصاویر این کار به کندی صورت پیش رفت.

نحوه انتخاب تصاویر

 کمیت و کیفیت بازدید و امتیازات عکسها و پاسخ به نظرات اعضا  در تعیین منتخبان نهایی نقش  داشت. گفتنی است جمعی از عکاسان با تجربه و اعضا تحریریه سایت  آقایان : بابک امین تفرشیاسدالله قمری نژاد فرزاد زمانفر  و  محمد رحیمی داوری تصاویر را بر عهده داشته اند. 
 

احسان رستمی زاده

  

مصطفی آخوندی

رحیم حیدرنیا

مجید الهی

مرتضی مرادلی

احسان نگین


برای اهدا جوایز کاربران گرامی از طرف سایت با ایشان تماس گرفته خواهد شد.

No comments have been posted.

Top