لکه های خورشیدی در این روزها


Title لکه های خورشیدی در این روزها
Hit 3464
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location مورچه خورت اصفهان
Camera کانن 30 دی
Telescope 6 اینچ
Exposure 1600/1
Filter مایلار
ISO 100
Accessories دکلانشور
Date of photography اول می 2013 . 11 اردیبهشت 1392


No comments have been posted.

Top