مهمان ناخوانده


تعریف هایی که از روستای هونجان اصفهان شندیم من را وسوسه کرد که در راه شیراز، سری هم به این روستای زیبا بزنم. این عکس را در مسیر روستای هونجان گرفتم که خوشبختانه یک شهاب هم در بهترین قسمت کادر ثبت شد.
Title مهمان ناخوانده
Hit 3437
Photographer عادل کریمیعادل کریمی
Location روستای هونجان
Camera Canon EOS 600D
Lens Samyang 14mm f/2.8
Lens Aperture 6
F 14
Exposure 20 ثانیه (~ 90 فریم)
ISO 1600
Date of photography فروردین 92


2 comments have been posted.

خیلی ممنون جناب رحیمی.
اقای کریمی بسیار زیبا است.
Top