باز هم شهاب


این عکس پانوراما از ترکیب 9 عکس درست شده. جالب بود که در 5 تا از 9 شات، شهاب ثبت شده بود. اما بعد از ترکیب فقط یکی از آنها قابل مشاهده است. (این اولین عکس پانورامای من هست و خیلی خوب در نیومده.. امیدوارم دفعات بعد بهتر شه)
Title باز هم شهاب
Hit 3068
Photographer عادل کریمیعادل کریمی
Location روستای سنگده
Camera Canon 6D
Lens Samyang 14mm
Lens Aperture 4
Exposure 20 ثانیه
ISO 6400
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 25 مرداد92


No comments have been posted.

Top