غروب بر فراز خرابه ها


Title غروب بر فراز خرابه ها
Hit 2330
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location روستای مخروبه شامقلی
Camera canon 60D
Lens 15-85
Lens Aperture 3.5
Exposure 25 ثانیه
ISO 1000
Date of photography 2013/3/15


2 comments have been posted.

سپاسگذارم آقای رحیمی.
عکستان نمایی زیبا دارد. تکنیک عکاسی نیز جالب است موفق باشید
Top