سحابی های جبار و سر اسب دریک نما


Title سحابی های جبار و سر اسب دریک نما
Hit 3398
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location 33.05.42N و 51.52.59E روستای شورآباد
Camera کاننD30
Lens 70میلی متر
Exposure 7 دقیقه
ISO 1600
Photography Techniques استک
Accessories مقر ویکسن
Date of photography 92/11/04


2 comments have been posted.

علی آقا عکس خوبیه با این که دوربین شما مودیفای نیست ولی بخشی از سحابی سر اسب هم در عکس دیده میشه. کمی نویز زیاد هست که یا بخاطر بخار و آلودگی نوری ایجاد شده یا در زمان ویرایش تصویر کنتراست کمی بالا رفته به هر شکل شما جز معدود عکاسان نوجوان هستید که در آینده انشاله به موفقیت های بزرگی دست پیدا میکنید و امیدوارم راهی که در پیش گرفته اید را به کمک پدر گرامیتان ادامه دهید. موفق باشید
علی آقای عزیزم تلاشت برایم قابل ستایش است . امیدوارم با تلاش بیشتر به قله های موفقیت دست پیدا کنی .
Top