ماه گرفتگی 90


Title ماه گرفتگی 90
Hit 3664
Location سنندج
Camera conon ixus 9515
Lens zoom lens 3*15, 6.2-18.6 mm


1 comments have been posted.

آقای روحانی تلاش شما در عکاسی از ماه گرفتگی با دوربین های خودکار دیجیتال با ارزش است. عکستان اجتمالا به خاطر تکان خوردن یا تنظیم نبودن فوکوس نیست. زوم هم احتمالا از حالت زوم اپتیکال به زوم دیجیتال افزایش پیدا کرده است. توصیه میکنم خیلی از زوم دیجیتال دوربین های خودکار استفاده نکنید. موفق باشید.
Top