آسمان شب


آسمان شب انارک
Title آسمان شب
Hit 5085
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location انارک - اصفهان
Camera کانن 5D
Lens 14 mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 1600
Photography Techniques نورپردازی با شمع
Date of photography 30/10/1391


3 comments have been posted.

عکس بسیار جذابیه موفق باشید
جناب رحیمی عکس بسیار زیبای است.و استفاده از نور شمع ایده بسیار خلاقانه ای بوده
بسیار زیبا
Top