پرنده باستانی,دره ستارگان


پرنده باستانی,بر فراز دره مرموز ستارگان قشم.  این عکس با توجه به آلودگی نوری زیاد شهر قشم تهیه شده است.
Title پرنده باستانی,دره ستارگان
Hit 4805
Location قشم
Camera canon 40d
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Telescope -
F -
Exposure 20 ثانیه
Filter ندارد
ISO 1600
Photography Techniques عکاسی در شب
Accessories سه پایه منفورتو
Date of photography 1391.9.23


No comments have been posted.

Top